نمایندگان دانش آموزان استان های سراسر کشور در کارگروه تربیتی موضوعات و پیشنهادات خود را به شرح زیر اعلام کردند:


استان ایلام: دین گریزی در بخشی از دانش آموزان افراط و تفریط معلمان نقش و توجه خانواده در یادگیری ، نمره محوری در سیستم درسی، یادگیری گذرا، نقش معاون پرورشی در یادگیری ،نقش معلمان در تعلیم وتربیت.


استان همدان: اخلاق مداری در بحث تربیت دانش آموزان در یاد گیری، سه ضلع مهم تربیتی ، برنامه ریزی و تعلیم در شرایط زمانی و فکر متناسب ، برنامه جداگانه برای تعلیم و تربیتی متناسب با خانواده ، مبارزه با ماهواره وآسیب رسانی در تربیت مناسب،مشکلات رسانه های جکعی در تربیت، بحث در باره تربیت در مدارس، رسیدن به معرفت از کتب درسی، به کارگیری پتانسیل حوزه علمیه در مدارس ، بخشنامه های حمایت کننده از دانش آموزان ، پوشش معلمان.


استان گلستان : استفاده از دانش آموزان در موقعیت متفاوت،استفاده از نکات تربیتی قرآنی در پایان و شروع کلاس ، آموزش علمی و کلاس توجیهی و روان شناسی معلمان، ترویج فرهنگ بسیجی در دانش آموزان ، متحد سازی معلم و بسیج دانش آموزی ، تغییر در شیوه نگارش و تصحیح کتب درسی، ترویج امر به معروف و نهی از منکردر بحث تربیت استفاده صحیح از اردو در بحث تربیت ، استفاده از کارهای هنری در بحث تربیتی


استان خراسان جنوبی : نقش پیگیری دانش آموزان ، استفاده از ویژگی جوانان در بحث مقابل بسیج، ایجاد جازبه برای بسیج، استفاده درست از فطرت انسان در بحث تربیتی، به کارگیری عمل در بسیج به طور صحیح، ایجاد اتحاد، الگوسازی دینی، ارئه مطالب دینی


استان تهران : رابطه صمیمانه بین معلمان و دانش آموزان در بحث تربیت


استان مازندران : دانش آموز محور کردن مدرسه، انجام تکالیف در مدرسه، استفاده از روش های علمی ، انجام فعالیت های مناسب پرورشی، بها دادن به دانش آموزان در انجام کارهای مدرسه، ایجاد انگیزه در معلم برای تدریس و تربیت، کم کردن حجم کتب درسی، برگزاری اردوهای علمی و تربیتی، انجام فعالیت های مذهبی مانند اقامه نماز جماعت در مدارس


استان بوشهر : استفاده صحیح از دانش آموزان به همراه خلاقیت و مکمل آن تفکر، مقدم دانستن پرورش و تربیت نسبت به آموزش و علم آموزی، تاثیر گذاری اولیا و مربیان و آگاه سازی به روز آنان، فرهنگ سازی قبل از استفاده عملی از هر چیزی، عمل کردن مقدم بر حرف زدن


لرستان : یاددادن دین به صورت تدریجی، استفاده از استعداد های ناشناخته، در بحث ترویج دین و جذب آنان استفاده از افراد هنری کارآمد در بکارگیری دانش آموزان در بحث های تربیتی، نشست پیشگامان اهل البیت توسط افراد کارآمد، استفاده از هیئات مذهبی در بحث های تربیتی، زنگ بسیج )شادی و نشاط( )تربیتی( ، نمایشگاه دائمی در بحث تربیت)

 


چهارمحال و بختیاری : استفاده از مباحث مطرح شده توسط رهبری و مباحث مربوط به ولایت در موضوع تربیت ، ایجاد لذت و هیجان دربین دانش آموزان به خصوص در مباحث در سی و تربیتی، ایجاد جذابیت در علم ، مکمل مسائل آموزشی سیاسی و اقتصادی می باشند، تشکیل کارگروه آموزشی  در مدارس، معرفی دانشمندان مسلمان و همچنین علم اسلامی در کتب درسی، معرفی و نهادینه کردن آرمان های امام راحل در کتب درسی


 

خراسان شمالی : برگزاری اردو های زیارتی، استفاده از ساعات پرورشی در باب معرفی شهدا و سبک زندگی شهدا، استفاده از استفاده از معلم های پرورشی مناسب و متخصص، کمک های مادی و معنوی به افراد مستعد، کمک به بیشتر اجتماعی شدن دانش آموزان و افزایش بینش سیاسی آنها، کم بودن بودجه تربیتی مشکل زا است.


 

قم : تربیت دانش آموزان مسئولیت پذیر، هدفگذاری به صورت نگاه آزاد و چندین ساله  برای دانش آموزان، متوجه کردن کتب درسی به اسلام ، توجه به خانواده در در کتب درسی، کمک کردن دبیران و معلمان به دانش آموزان در برنامه ریزی و هدف گذاری.


 

آذربایجان شرقی : استفاده از پتانسیل های موجود درجامعه.


 

کرمان : توجه به موضوعات مهدویت و سبک زندگی مهدوی در زندگی دانش آموزان، کاربردی کردن و عملی مباحث تربیتی  و تقویت حلقه های صالحین


 

کرمانشاه : تلاش برای جذب حداکثری و ترغیب سلایق مختلف به سمت بسیج


زنجان : تاثیرگذاری معلمان دینی در مباحث تربیتی، قرارگرفتن روحانیون در مدارس، شناسایی شهدای هر استان ، ایجاد شوق برای دانش آموزان،

 

آذربایجان غربی : کیفیت آموزش بالا و نتیجه گرفتن زیاد


 

هرمزگان : مباحث دینی در دانش آموزان به صورت دلخواه نه بهصورت زوری، عدم برنامه ریزی در مباحث کمک به والدین


 

اصفهان : تشویق قشر دانش آموز برای جذب ،هدایت و برنامه ریزی برای کلاس های پرورشی، مسئولیت پذیری دانش آموزان ، آموزش کاربردی و عملی دروس برای یاد گیری بهتر، فعالیت های فرهنگی مخاطب پذیر تاسیس بانک جامع بسیج دانش آموزی


 

مرکزی : تهیه وبلاگ برای دانش آموزان بسیجی ، ایجاد کلاس های روان شناسی ، ایجاد مناظره های سیاسی اقتصادی و…،تشویق معلمان برای ایجاد هیجان برای دانش آموزان، پخش کتابچه های علمی و تربیتی برای آگاه سازی


یزد : خانواده پتانسیل مهم در تربیت ، ایجاد زمان مناسب برای اردو های راهیان نور در مباحث تربیتی.