باسلام خدمت اعضای محترم شورا ان شا ا... در روز های آتی دستور کار و موضوعات جلسات بعدی در همین صفحه به اطلاعتان خواهد رسید . 

شورای همفکری در واقع نهاد تصمیم سازی در بسیج دانش آموزی است . یعنی جایی که دانش آموزان مسائل و موضوعات مختلف که در مدارس و قشر دانش آموزی مورد توجه است را بررسی می کنند و درباره آن ها نظرات و راهکار های خود را بیان می کنند  . اعضای شورا می توانند در قسمت نظرات مربوط به هر بخش  تبادل نظر بپردارند . در حال حاضر بخش کارگروه تربیتی فعال شده است . مسئولین سایر کارگروه ها هم می توانند با آماده کردن مطالب خود آن ها را برای انتشار در همین صفحه به مدیر سایت تحویل دهند و نکته آخر این که مطلب حاضر در طول زمان بروزرسانی می شود .